Prego didáctico e material dixitalizado O Museo en Camiño

tallerabierto_museo en camiño_pliegodidactico

O museo en Camiño: volta á ruta completouse coa elaboración dun recurso didáctico para nenas e menos de primaria. O alumnado participante nas recreacións do museo portátil recibiu un prego ilustrado resumo con todas as pezas contidas na caixa-museo cos datos máis destacados de cada unha delas.

Ademais se preparou un material dixitalizado para que docentes de primaria poidan facer actividades plásticas na súa aula. Estes materiais foron aloxados na páxina web do Museo de Pontevedra para descarga libre coa fin de que poidan ser utilizados polo profesorado de xeito autónomo.