AVISO LEGAL

Asociación cultural urbana Taller Abierto é a responsable do sitio web,, e pon á disposición dos usuarios o presente documento co obxectivo de cumprir coas obrigas establecidas na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSICE), así como informar a todos os usuarios do sitio web sobre as condicións de uso.

Identificación

  • Denominación social: Asociación cultural urbana Taller Abierto
  • NIF: B70584909
  • Domicilio Social: Plaza de la estrella 4, Bajo 36002 Pontevedra España
  • Teléfono: XXXXXXXXXXXXX
  • Correo electrónico: XXXXXXXXXXXXX
  • Nome comercial: Taller Abierto

Condicións de uso

As condicións de acceso e uso deste sitio web rexéranse pola legalidade vixente e polo principio de boa fe, comprometéndose o usuario a facer un uso axeitado da web. Non se permiten condutas que vaian contra a lei, os dereitos ou intereses de terceiros.

Ser usuario da web www.tallerabierto.gal implica recoñecer que leu e aceptou as presentes condicións, así como a normativa legal aplicable nesta materia. Se, por calquera motivo, non está de acordo con estas condicións, non continúe usando esta web. Calquera tipo de notificación e/ou reclamación só será válida mediante notificación escrita e/ou correo certificado.

Responsabilidades

Asociación cultural urbana Taller Abierto non se fai responsable da información e contidos almacenados en foros, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do prestador.

Non obstante, tendo en conta os artigos 11 e 16 da LSSI-CE, Natalia comprométese á retirada ou, no seu caso, bloqueo daquelas contidos que puideran afectar ou contravir a lexislación nacional ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública.

Tampouco a empresa se responsabilizará dos danos e prexuízos que se produzan por fallos ou malas configuracións do software instalado no ordenador do internauta. Exclúese toda responsabilidade por algún incidente técnico ou fallo que se produza cando o usuario se conecte á internet. Do mesmo xeito, non se garante a inexistencia de interrupcións ou erros no acceso á web.

Asociación cultural urbana Taller Abierto resérvase o dereito a actualizar, modificar ou eliminar calquera tipo de información que poida aparecer na web, sen obrigatoriedade de preaviso ou comunicación aos usuarios, entendéndose como suficiente a súa publicación na web.

Propiedade intelectual e industrial

Natalia é titular de todos os dereitos sobre o software da publicación dixital, así como dos dereitos de propiedade industrial e intelectual referidos aos contidos que se inclúan, agás os dereitos sobre produtos e servizos de carácter público que non son propiedade desta empresa.

Ningún material publicado nesta web poderá ser reproducido, copiado ou publicado sen o noso consentimento por escrito.

Lei aplicable e xurisdición

As presentes condicións xerais rexéranse pola lexislación española. Para calquera litixio que puidera xurdir relacionado co sitio web ou a actividade que nel se desenvolve, serán competentes os Xulgados de Gijón, renunciando expresamente o usuario a calquera outro foro que puidera corresponderlle.