educación

Proxectos didácticos sobre arte e arquitectura

Todos os nosos proxectos teñen unha base didáctica, pero tamén desenvolvemos actividades especificamente orientadas á educación, como as actividades de mediación cultural vinculadas a distintos eventos ou programas de institucións públicas e privadas, ou as actividades didácticas específicas para museos. 

O noso interese pola formación levounos a deseñar formacións para adultos, tanto no ámbito público como no privado, ademais de traballar coa infancia.

No primeiro grupo, temos as formacións para docentes, e no segundo, as tertulias formativas sobre arte, así como talleres que desenvolvemos no noso espazo sobre temas que consideramos de interese pola súa proxección de futuro ou a súa vinculación coas artes.

Consideramos que o coñecemento sobre arte é un fin en si mesmo, pero calquera actividade cultural pode ser un vehículo para a difusión do coñecemento sobre temas de interese, ademais de apoiar a difusión de coñecemento mediante a promoción de xornadas onde o debate e a reflexión son parte fundamental.

taller abierto educación

formación adultos

A formación é a base do coñecemento, polo que desenvolvemos diferentes actividades para achegar a temas de arte e arquitectura ao público adulto, deseñadas segundo os seus intereses e/ou necesidades.

tallerabiertos_tertulias_formacionadultos

divulgación, reflexión e debate

Todos os nosos traballos parten da investigación e consideramos que os encontros para o debate e a reflexión conxunta son os espazos nos que se xeran sinerxias intelectuais que motivan os cambios. Por iso, organizamos xornadas para debater sobre os temas que máis nos interesan: arte, arquitectura e educación, antes de pasar á acción que producen os cambios.

o oficio de vivir 2

mediación cultural

Creemos que a mediación é a forma ideal de comunicación cos participantes en actividades culturais, polo que promovemos proxectos nos que o coñecemento se difunde con accións deseñadas específicamente para o público destinatario.

didáctica para museos

Os museos son espazos que atesouran unha gran cantidade de coñecemento e, conscientes da súa función social, cada vez integran na súa programación máis actividades didácticas que achegan o seu contido aos visitantes. Unha das nosas vertentes de traballo é o deseño ad hoc de programas e talleres que trasladen contidos específicos a públicos de diferentes idades e intereses, con enfoques teóricos ou prácticos en función da materia tratada.

o museo en camiño volta á ruta
tallerabierto_fundacionmariajosejove_diadelosmuseos
expresarte