As 4 Estacións do Arte:
Talleres familiares na FMJJ

tallerabierto talleresfamiliares fundacionmariajosejove2023

A arte é un medio que os seres humanos usan para interpretar a realidade a través de diferentes linguaxes e, no ámbito contemporáneo, a menudo as artes plásticas mestúranse con outras disciplinas.

Os/As artistas introducen códigos propios da arquitectura, como o espazo ou as estruturas, que se relacionan cos elementos da linguaxe visual para producir obras que trascenden o plano do visual e levan ao espectador a outras áreas do sensitivo.

Ofrécese a oportunidade de aprender arquitectura en familia a través das súas obras artísticas, reforzando a construción, que é unha actividade natural para a infancia. Ademais, a aprendizaxe espacial pode favorecer un novo orde de relacións persoais e promover a incorporación de novas formas de aprendizaxe. Propoñemos unha serie de actividades experimentais para desenvolverse e profundizar nesta área do coñecemento, que require a combinación de práctica e teoría, contextualizada na propia sala de exposición. As familias participantes apropiaranse do espazo contido nas obras, imaxinando, deseñando, creando e construíndo.

Obxectivos

Coñecer e valorar as obras que forman parte da colección. Conectar os nenos e nenas coa arquitectura. Relacionar as dúas e as tres dimensións. Establecer unha relación positiva co arte contemporáneo.

Metodoloxía

Perseguimos unha aprendizaxe significativa por descubrimento a través da interacción co grupo, da interpelación e da pregunta aberta, cunha proposta práctica para descubrir os fundamentos arquitectónicos a partir dunha obra de arte presente.

Inverno 2023 Pintura ou escultura? Forma e espazo. (Mateo Maté, Ángela de la Cruz)

Primavera 2023 Dibuxando no aire, atrapando o baleiro. (Antony Gormley)

Verán 2023 Composicións xeométricas. (Miki Leal)