Diversidade: concepto e significados

Paneis expositivos didácticos que pretenden lanzar luz sobre o concepto de diversidade, mostrando como está presente en múltiples aspectos das nosas vidas. É precisamente esa diferenza a que enriquece aos seres humanos.

Coa finalidade didáctica, parte do significado de diversidade para aclarar o de discapacidade, moitas veces mal empregado.