Curso de comisariado e xestión de exposicións

Este curso ofrece unha análise completa e exhaustiva do comisariado e a organización de exposicións. A través de dez unidades didácticas, aprenderemos a desenvolver proxectos de exposición e a executar con éxito as diferentes tarefas curatoriais que require a xestión profesional de exposicións tanto en museos e centros de arte como de forma independente.

A formación presencial do curso completarase a través de internet mediante o acceso privado a un Aula Virtual con notas técnicas, recursos didácticos e exercicios prácticos que facilitarán un aprendizaxe máis efectivo e completo da materia, así como un seguimento personalizado de cada alumno por parte do profesor.

O curso está aberto tanto a estudantes e titulados no sector cultural que desexen desenvolver a súa actividade profesional no campo do comisariado e xestión de exposicións, como a profesionais ou particulares interesados no tema.

Duración: 12 horas lectivas teórico-prácticas presenciais + 2 meses de formación virtual (25 h)

Profesor: Jaime López (Madrid, 1969) Xestor cultural, comisario de exposicións e museólogo

Despois de licenciarse en Xeografía e Historia (especialidade en Historia da Arte) en 1992 e obter a certificación de aptitude pedagóxica (CAP) na Facultade de Educación, completa a súa formación académica cun Máster en Museoloxía e Exposicións na Universidade Complutense. Comeza a súa actividade profesional en 1996 realizando tarefas museísticas nos departamentos de conservación, rexistro e educación do Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. Entre os anos 1998 e 2000 traballa como xestor cultural, comisario de exposicións e responsable da colección do Círculo de Belas Artes de Madrid. En xuño de 2000 marcha aos Estados Unidos para exercer como coordinador de exposicións e axudante de conservador no Departamento curatorial de escultura e artes decorativas europeas (ESDA) do Metropolitan Museum of Art de Nova York.

Tras o seu regreso a España en 2004, traballa no sector do mercado do arte, primeiro no departamento de dirección da galería Helga de Alvear e posteriormente como director nas galerías Godoy e Berger Gallery.

No terreo da formación, a súa traxectoria comeza en 2007 no Instituto Superior de Arte de Madrid, onde imparte cursos de xestión de galerías, coleccionismo e mercado de arte. Tras colaborar no módulo de orientación profesional do Máster de Museoloxía da Universidade Complutense, centra a súa labor docente na Asociación Arte Sostenible a través dun programa formativo online e presencial que inclúe cursos relacionados coas disciplinas do campo dos museos, o comisariado de exposicións, a xestión cultural e a promoción artística.

Programa

1.- Concepto e tipoloxías de exposición. As exposicións temporais

 • Concepto de exposición
 • Tipos de exposición e as súas características
 • As exposicións temporais: evolución histórica
 • A programación de exposicións temporais en museos e centros de arte

2.- Definición de comisario de exposicións

 • Consideracións sobre o termo comisario
 • Ámbito profesional e modelos curatoriais
 • Aspectos legais e administrativos
 • Práctica curatorial e ética: os códigos deontolóxicos

3.- O proxecto de exposición temporal. A práctica do comisariado de exposicións

 • As fontes do comisario. Investigación e desenvolvemento conceptual da exposición
 • A redacción do proxecto expositivo: puntos a ter en conta
 • Presentación da proposta e viabilidade da exposición
 • A financiación e os convenios de colaboración
 • Funcións e tarefas do comisario nunha exposición

4.- A organización e xestión de exposicións temporais. A coordinación técnica

 • O calendario da exposición
 • A configuración do equipo profesional
 • Tarefas de coordinación da exposición
 • O procedemento de petición de obras

5.- A contratación de servizos en exposicións temporais. O seguro e o transporte

 • Criterios técnicos para a redacción de pregos e valoración de ofertas
 • O seguro dos bens culturais como condición de préstamo en exposicións temporais
 • O transporte dos bens culturais. Embalaxe e manipulación
 • A exportación temporal de bens culturais para o préstamo en exposicións temporais
 • Condicionantes legais e aduaneiros dentro e fóra da Unión Europea

6.- O deseño, montaxe e instalación de obras en exposicións temporais

 • O deseño museográfico na exposición temporal
 • A xestión e supervisión da montaxe
 • A recepción das obras
 • O informe de conservación
 • A instalación e manipulación das obras

7.- A conservación preventiva na exposición de obras de arte. Medidas de seguridade e mantemento na sala

 • Problemas de conservación de obras de arte na sala de exposicións
 • O control do medio ambiente: temperatura, humidade e iluminación
 • A seguridade dos obxectos e do público na exposición
 • Medidas de vixilancia e protección
 • Recursos para un mantemento óptimo da exposición

8.- Comunicación e difusión en exposicións temporais. A edición do catálogo

 • Elementos de difusión da exposición
 • A publicidade e a comunicación
 • A presentación aos medios e a organización da inauguración da exposición
 • A programación de actividades culturais en exposicións temporais
 • A edición do catálogo da exposición. Tarefas de xestión e coordinación

9.- O peche e a avaliación da exposición temporal

 • Tarefas de desmontaxe da exposición
 • O informe de conservación
 • A xestión da devolución das obras
 • Metodoloxías de avaliación en exposicións temporais. Análise e obtención de datos

10.- Recursos e orientación profesional

 • Traballar no campo do comisariado e a xestión de exposicións
 • Formación específica e complementaria
 • Saídas profesionais
 • Directrices e recursos para conseguir emprego no sector cultural