Arte para nenas e nenos 2023/24:
Unha experiencia plástica diferente

tallerbierto arteparaniños y niñas curso 2324

Xa está aberta a inscrición para o curso 2023/2024 de arte para nenos. Comezamos en outubro!

Na educación artística o importante non son tanto as técnicas nin os resultados, senón fundamentalmente o aproveitamento das capacidades e a expresión libre. Ofrecemos unha oportunidade para que os nenos establezan vínculos co arte e obteñan coñecementos esenciais para desenvolver un criterio artístico básico.

Procuramos abrir novas liñas. Achegar o arte nun sentido amplo, cun programa que traballe os temas globalmente, en lugar de en compartimentos estancos, co obxectivo de construír no neno unha estrutura de pensamento, unha forma de mirar que o capacite para comprender e apreciar os valores estéticos do mundo. Abordamos o arte en todas as súas manifestacións plásticas, desde liñas temáticas concretas. Deste xeito, o arte non é só debuxo, pintura, modelado ou expresión corporal, senón todo iso á vez. Trátase de que cada neno encontre o seu medio de expresión.

O método

A metodoloxía das sesións baséase na atención á diversidade en grupos reducidos, de idades entre catro e doce anos. Traballar con grupos de idades dispares enriquece os procesos creativos, pero ter alumnos en distintos estadios psicoevolutivos require atención individualizada. Por iso, os nenos traballan de forma autónoma, en pequenos equipos e en grupo grande, cun profesor que dirixe o taller e outros que axudan na aula, actuando na zona de desenvolvemento próximo.
Procuramos estimular o potencial creativo e fortalecer a autoconfianza, ofrecendo ferramentas para que a imaxinación xogue un papel fundamental.

O neno aprende facendo. Segundo esta metodoloxía, para que o aprendizaxe sexa significativo, o neno constrúe o seu propio coñecemento, polo que é básico ter en conta o que xa coñece. Isto chámase aprendizaxe por descubrimento, que nos nosos talleres abordaremos a través do xogo, de forma que cada sesión sexa divertida e diferente.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Horarios

  • Martes de 18:15 a 19:15 h
  • Mércores de 18:00 a 19:00 h

Tarifa

50€/mes (desconto do 20% para o segundo irmán)

Os prezos inclúen todo o material necesario para o completo desenvolvemento da actividade.

Inscrición