De sombras y sombras: Tim Burton

tallerabierto_novos cinemas_tim burton

Novos cinemas es un festival de cine en el que nuevos directores y directoras presentan sus óperas primas o segundas. Se trata de un evento cinematógrafico muy completo donde, además de la parte de exhibición, hay una ampla oferta formativa para distintos públicos. En este campo taller abierto imparte un taller plástico para niñas y niños de 8 a 12 años centrado en las películas de Tim Burton.

Descripción

Tim Burton é un director de cine que creou un universo propio onde o seu código visual e personaxes trascenderon a pantalla para influír en creadores doutros ámbitos artísticos. Os seus arquetipos marxinais ou “raros”, tan propios do imaxinario do cinema norteamericano, saen da norma para protagonizar historias ambientadas en lugares oníricos ou terroríficos onde se desvirtúan as formas e a diversidade é o cotiá.
Neste obradoiro presentarase unha selección da súa filmografía máis detacada e amosaranse as súas influencias. Ademais amosaranse as cualidades estéticas das súas historias e escenografías, que fixeron das súas películas unhas das máis orixinais da historia do cinema.
Nenas e nenos, exercendo unha especie de dirección artística, traballarán o paso das dúas ás tres dimensións na construción de esccenografías axeitadas a algúns dos personaxes do peculiar mundo burtoniano.

Obxectivos

– Entender que el cine es una disciplina transversal que aúna saberes diferentes.
– Apreciar  el cine como una forma más de manifestación artística.
– Conocer grandes personas del cine y las características de su estilo.
– Aplicar el paso de las dos a las tres dimensiones en un trabajo plástico, creativo y personal.

Destinatarios

Niñas y niños de 8 a 12 años (15 participantes)

Lugar

Edificio Castelao (Museo de Pontevedra)